Różne miejsca

Uroczyście

Dźwięki syren nie nastrajają optymistycznie.

Wykopałem dwa zdjęcia zrobione przeze mnie jeszcze w czasie służby zasadniczej. Przez kilka …